Hlavní hygienik Michael Vít v odpovědi sdělil, že provoz radaru, pokud bude instalován, musí jako celek i po stránce elektromagnetického záření odpovídat českým právním předpisům. „Intenzita tohoto záření nesmí překračovat přípustné hodnoty stanovené nařízením vlády z roku 2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Za celou dobu více než padesáti let, po které byly vědecky sledovány jeho účinky, nebylo prokázáno, že má při absorpci v živé tkáni jiné než tepelné účinky,“ uvedl Vít s tím, že nejvyšší přípustné hosdnoty jsou stanoveny s ohledem na omezení těchto účinků na biologicky zanedbatelnou míru.

Příčinu obav spatřuje zejména v nedostatečné informovanosti. „Chtěl bych další informace, nejsem odborník,“ připustil Hahner.

Vládní koordinátor Tomáš Klvaňa na včerejší tiskovou konferenci oborníky pozval. Mezi nimi například Petera Bednarčíka z fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové nebo Luďka Pekárka z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření Státního zdravotního ústavu Praha. Na příští středu pak pozval na další schůzku některé starosty z okolí Brd.