„Pozvali jsme všechny starosty ze správních obvodů Rokycany, Blovice, Hořovice a Příbram. Z webu e–pusa jsme opsali elektronické adresy všech těchto obcí,“ vysvětlil místostarosta František Nerad.

Důvodem pro schůzku je podle něj a starosty jiřího Hahnera vytvořit prostor pro objektivní jednání bez emocí a pro výměnu informací mezi odpovědnou politickou reprerezentací a pracovníky vlády, ministerstva a armády a zástupci výstavbou zamýšleného radaru dotčených obcí.

„Prostor pro tak důležitá jednání není na ulicích nebo náměstích ani v oddělených jednáních uskupení s různými názory,“ sdělil Hahner s tím, že bývalý PDA ve zrušených kasárnách je pro toto setkání půdou symbolickou. „Obec Strašice je ze dvou třetin obklopena lesy, které jsou součástí Vojenského újezdu Brdy. Její občané mají dlouhou zkušenost s tím, když s nimi o soužití s vojáky nikdo nediskutoval, neslyšel požadavky a neviděl potřeby této obce,“ dodal.

Trokavecký starosta Jan Neoral má pozvání také a hodlá se dostavit. „Myslím si, že starostové, kteří jsou v Lize, budou protestovat. Jako její koordinátor by měl být na každé jednání zván především příbramský starosta Josef Řihák. Dali jsme mu mandát pro jednání s vládou,“ řekl Neoral, který své kolegy vyzývá k nesouhlasu s rozdělováním peněz několika málo obcím v okolí případného radaru. „To by bylo nespravedlivé vůči těm ostatním. Chtějme dotace a bojujme o ně, ale nevyměňme je za souhlas s radarem,“ řekl Neoral, podle něhož si na zanedbaný region měli politici vzpomenout už dávno.

Stejný názor má starosta městyse Jince na Příbramsku Josef Hála. „Rozhodně nechceme vládu provokovat, ale nemůžeme souhlasit s tak podivným rozdělením finanční podpory. Většiny Příbramska se totiž přidělení vládou avizovaných stamilionových kompenzací pravděpodobně netýká. Podporu přislíbila 15 obcím do 10 kilometrů kolem vrchu Břízkovec poblíž Míšova na Plzeňsku, kde by měl radar stát. Kabinet přitom tvrdí, že dotace se základnou nesouvisejí.