Přípravný výbor místního referenda navrhl skrze zmocněnkyni Marcelu Paulovou termín konání plebiscitu na sobotu 20. října. Rada obce ale doporučuje kvůli nutné přípravě spojené s pronájmem hlasovacích místností referendum posunout na sobotu 17. listopadu. Pokud zastupitelé schválí navržené usnesení, lidé ve Strašicích budou odpovídat na otázku „Má obec Strašice při výkonu své samostatné působnosti podniknout veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezila výstavbě radarové stanice USA na území výcvikového prostoru Brdy?“

Referendum si vyžádali občané 845 platnými podpisy pod peticí. Zákon o místním referndu ale nabízí dvě varianty. Zastupitelé buď rozhodnou o jeho vyhlášení a dni konání nebo se k otázce vyjádří sami. „A to tak, že s ní rovnou vysloví souhlas. Tato varianta je možná jen s následným souhlasem přípravného výboru,“ uvedla Paulová s tím, že výbor souhlasit nemůže, protože takové usnesení lze kdykoli zrušit.