„Právě velký zájem nás motivoval k přípravě nového projektu, který bude obohacen o další vzdělávací aktivity,“ sdělil Laciga, podle něhož je projekt určen všem ženám na či po rodičovské dovolené, které si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo mají zájem aktivně trávit volný čas.

V rámci startujícího projektu lze studovat počítačové dovednosti, ekonomii, management, psychologii a komunikaci. „Velký zájem očekáváme o nově vytvořené jazykové kurzy zaměřené na uplatnění angličtiny a němčiny v komeční praxi,“ uvedl Laciga. Součástí nabídky i také akreditovaný rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače, jehož absolventi dostanou celostátně platné osvědčení.

Projekt potrvá do dubna příštího roku a zájemkyně se do něj mohou hlásit průběžně. Studium kombinuje moderní formy výuky, zejména e–learning. Teoretickou část výuky si budou moci ženy samy nastudovat ze speciálně vytvořených elektronických interaktivních učebnic. „Lze také využít učebnu Vzdělávacího centra Studnice ve Skvrňanské 12 v Plzni, kde je k dispozici i vyškolený studijní asistent,“ vysvětlil Laciga. Teorii doplní praktické lekce pod vedením odborníků. Studium zakončí testy, po jejichž složení klientky obdrží certifikát.

Součástí Vzdělávacího centra je také dětský koutek s vyškoleným personálem a knihovna odborné literatury.

Díky spolufinancování akce Plzeňským krajem a Evropskou unií je účast v projektu bezplatná. Více informací na webu www.matky.cz nebo na telefonech 378 229 490 a 602 255 786 nebo prostřednictvím e–mailu info@matky.cz.