Do klubovny Kulturního domu si pozvali na přednášku o průběrném odstřelu srnčí zvěře Miroslava Pechu z Křivoklátska. Ten je nejen odborníkem na problematiku odhadu věku srnčí zvěře, ale i lesníkem a spisovatelem. Přednáška začala představením hlavních znaků odhadu věku nejen u srnců, ale i u srn.

Poté se dostalo i na zařazování srnců do věkových tříd s praktickou ukázkou trofejí, přičemž nechyběly ani ty raritní. Celá přednáška zorganizovaná především hospodářem Jiřím Pourem vyvrcholila zodpovídáním četných dotazů a ukázkou z knihy ing. Pechy.

Na celé akci je sympatické, že byla určená nejen místním, ale i všem zájemcům o problematiku srnčí zvěře, a skutečnost, že se v podmokelské honitbě věnují vzdělávání svých členů. Je potěšitelné, že na podzim na tuto akci, v případě zájmu, naváže přednáška o jelení zvěři.