Díky ní se již podařilo zachránit řadu zvířecích životů, které by jinak skončily pod koly zemědělských strojů provádějící sekání trávy nebo v rokycanské záchranné stanici. I přesto, že mnoho věcí, které by se měly dělat, najdeme v zákonech, ne všude se však dodržují. Proto velice často vznikají spory o vzniklé škody na zemědělských plodinách či samotné zvěři. Je tedy velice dobré, že se najdou cesty, kdy zemědělci myslivcům oznámí sekání luk, ke kterému dochází právě v době, kdy se rodí nejvíce mláďat.

Příkladem je právě spolupráce v Litohlavech, kdy zemědělci informovali myslivce, že budou sekat jetel. Myslivci okamžitě povolali své členy s loveckými psy a několikrát kritická místa prošli. Tím eliminovali případné ztráty na zvěři. Spolupráce obou stran se však vyplatí i v jiných případech. Škoda na osetých plodinách, lidských obydlích tak určitě vyváží náklady na zbudování biopásů, na které lze také čerpat peníze z vypsaných dotačních titulů. Nejen, že se zmírní utrpení lidí, které záplavy postihnou, náhled na zemědělce řešící problém bude zcela jistě i oceněn veřejností. Biopásy však mají v krajině i řadu dalších významů.

Je potřeba si však uvědomit, že protipovodňová opatření se realizují za mnohem větší finanční náklady, než by se zbudovaly biopásy, které by přispěly i k ozelenění krajiny a pomohly by i návratu nejrůznějších druhů živočichů žijících v naší krajině. Problematika zemědělství a myslivosti je jistě složitá, nicméně konstruktivním jednáním všech zúčastněných stran lze dosáhnout kompromisu, který bude vyhovovat všem zúčastněným a především přírodě. A o to by nám mělo jít především. I na okresních sněmech zaznívají nejrůznější názory. Je však potřeba, aby nezapadly a řešily se. Máte-li pozitivní zkušenosti nebo zájem o tuto problematiku, dejte nám vědět. Kontaktní adresa je: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01.