Zde představili nejen svoji bohatou činnost, ale i krátkými ukázkami provedli posluchače loveckými akcemi. Zajímavá akce obohatila kulturní dění v obci Litohlavy. Litohlavy nebyly pro pořádání koncertu vybrány náhodně. Zdejší obecní úřad činnost myslivců všemožně podporuje a váží si jejich práce. Po akademické čtvrthodince začalo povídání nejen o hudbě, ale i o prožitých mysliveckých zážitcích. Nejprve vystoupili kamarádi – trubači z Domažlicka, kteří svojí přítomností přijeli podpořit tuto ojedinělou akci, kterou slovem provázel duchovní otec hudebního sdružení Petr Sejkora. Ten mj. připomněl i vznik hudebního tělesa.

To zahájilo svoji činnost v roce 2000, kdy došlo k náhodnému setkání prvních tří členů. K nim se posléze přidali další. Cílem sdružení je prezentace mysliveckých signálů při honech s využitím více hlasů. Produkce myslivecké hudby, která je součástí mysliveckých tradic, čerpá především z repertoáru prof. Antonína Dyka. Dále zmínil účast trubačů na významných mysliveckých akcích, jako jsou hony, naháňky, střelecké soutěže, zkoušky psů, okresní sněmy či výstavy trofejí. Za mimořádné akce, při nichž soubor vystupoval, označil myslivecké dny, zlaté srnčí trofeje, výstavy či svěcení kapliček. Vrcholem bylo vystoupení v Praze při nastudování hubertské mše.

Sympatické je i vystupování souboru na nemysliveckých akcích, např. pro turisty nebo při oslavách měst. Pak již došlo na samotné ukázky, které byly vhodně doprovázeny mluveným slovem. Přátelé z Rokycan tak přítomné provedli celým průběhem honu a nezapomněli ani na signály při ulovení jednotlivých druhů zvěře. Celá akce byla pojata velmi volně jako prezentace lovecké hudby spojená s příjemným posezením a drobným občerstvením. Po ukončení koncertu zbyl čas i na navázání nových přátelství a společné zpívání při harmonice a kytarách. Atmosféru pomalu zapadajícího slunce ještě dokresloval plápolající oheň.

Není bez zajímavosti, že používané hudební nástroje vyrábí díky obdivuhodné dovednosti členka souboru – Jitka Maxová, která do tajů lovecké a myslivecké hudby zasvěcuje již i svého synka. I přesto, že nebyly přítomni všichni členové seskupení, je interpretovaný vícehlas velmi příjemným zážitkem nejen pro znalce mysliveckých tradic, ale i pro laika, který okamžitě získá k myslivosti vřelý vztah i náhled.

V případě zájmu o bližší informace o činnosti hudebního sdružení nebo objednávky produkcí myslivecké hudby kontaktujte Petra Sejkoru, P.O. Box 37, 337 01 Rokycany, tel. 371 726 537.