Snížení rychlosti teď mají v Ejpovicích napomoci čtyři retardéry. Pásy jsou umístěné do každé ulice, která by z dopravního hlediska mohla ovlivnit cestu dětí. Původní výpočet předpokládal, že jejich zakoupení a instalace si vyžádají výdaj ve výši přibližně milionu a devíti set tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že namísto plánované dlažby bude někde jen asfalt, mohla by cena být možná i nižší,“ mínil starosta Bohumil Volf.

„Zejména jsme chtěli zpomalovacími prahy napomoci zvýšení bezpečnosti v obytné zóně, kde se mezi školou a jídelnou, především v průběhu školního roku, neustále pohybuje spousta dětí. Teď to zase začne být hodně aktuální, takže jsme rádi, že osazení posledního prahu je skoro hotové,“ řekl nám včera Volf.

Základní školu, kde se změnila ředitelka, bude navštěvovat v nadcházejícím školním roce šestadvacet žáků pěti ročníků, učících se ve dvou třídách. Do mateřinky je zapsáno sedmadvacet mrňousků.“ Je tu takové pěkné rodinné prostředí a obecní úřad se snaží škole hodně pomáhat,“ oceňovala ředitelka Eva Manclová prostředí, do kterého nastoupila.

Hned od začátku se ale sama snaží také o další vylepšení, už například obstarala tři počítače a má rozjednanou dodávku dalších. Jejím záměrem je vytvořit ve škole počítačovou učebnu. Má ale třeba rozmyšlené i to, jak zpříjemnit a usnadnit výuku českého jazyka pro děti se specifickými poruchami.