K výstavbě haly Rokycany svolaly dvě místní šetření. Zúčastnili se ho zástupci města, různých institucí, ale i jedinci zastupující nejen občany bydlící v okolí Hutchinsonu. Ti si totiž už tak stěžují na časté sužování zápachem působeným vulkanizačními dýmy a nitrosaminy s potenciální rizikovostí. Výrobní technologie podnik zatřiďuje mezi velké zdroje znečištění. V souvislosti s novým záměrem část veřejnosti žádala nezávislé zhodnocení provedených měření a posouzení pachových látek. „K jejich vypouštění dochází v odpoledních hodinách, a zvláště pak v noci,“ stojí mimo jiné v petici proti zavedení nové technologie výroby.

Začátek druhého šetření byl poznamenán zvýšenou emotivností. Dva ze zástupců občanů se cítili být znevažovaní způsobem jednání a měřením pachových látek natolik, že odešli. „Měřit, když nic není cítit a ještě stát tak, že vítr jde opačně, je komedie,“ shodli se František Hlad a Luboš Šneberger. Pocity jsou jedna věc, posudky druhá. Jiří Jiránek, který se zabýval měřením pachových látek, shledal jejich „vysoce nízkou zátěž“. „Proč tedy k zápachu po určitých intervalech dochází? I když se neví proč, jde o problém a měl by se objasnit,“ oponoval Svatopluk Šplechtna, další zástupce občanů. Vedení Hutchinsonu obratem zareagovalo poskytnutím dvou čísel – a sice 371 400 103 a 605 228 883, na která bude možné problémy se zápachem oznamovat.

„Realizací nového záměru Hutchinsonu dojde k mírnému zvýšení emisí a imisního zatížení oxidy dusíku ze spalovacích procesů. I při připočtení k existujícímu pozadí ale nebudou překročeny limitní hodnoty,“ uvádí ve studii poměrů, za předpokladu, že se výroba nebude zvyšovat, Pavlína Kul– hánková z nadnárodní společnosti Eart Tech.

I tak ale pověření zástupci veřejnosti Rokycan trvali na tom, že nikde ve světě by podobná výroba uprostřed města vzniknout nemohla. Ačkoli dostali ujištění, že filtry jsou účinné a zamořování prostřední malé, zděsili se dosud zatajené skutečnosti, že zpočátku tomu tak nebylo. „Mně Hutchinson nevadí, ať vyrábí, lidé mají práci. Ale ať neznepříjemňuje život,“ vyjádřila se Jitka Šplechtnová. „Nemohu se smířit s tím, že na rozdíl od silné podpory, kterou si pro jednání zajistil Hutchinson, město – až na stavební odbor – to nezajímá,“ podotkla kriticky.

„Teď už nic nezmůžeme, uvidíme, co přinese zkušební provoz,“ mínila až do minulého pátku. Pak vydané rozhodnutí, podle konstatování mnohých, překvapilo. Stavební úřad totiž výstavbu haly z důvodu nesouladu rozšiřování firmy s územním plánem zamítl. „Podle plánu má být v místě nerušící výroba. Hutchinson je velkým zdrojem znečištění,“ vysvětloval stanovisko šéf úřadu Oldřich Dienstbier.