Ze 16 zastupitelů bylo jedenáct pro. Protinávrh kolegům předložil Vladislav Bezděka. „Nebráním se zdvousměrnění Jiráskovy ulice, ale nejdřív je potřeba vyřešit propustnost kruhového objezdu u Normy a situaci na křižovatce u základní umělecké školy. Jinak bude doprava váznout ještě víc než teď,“ uvedl. Pro deník vysvětloval: „Už dnes, když se vyjíždí z Palackého ulice k nádraží, to musí řidič brát ´myškou´. Co až pojedou auta z obou stran?“

Podle něj kolem ústí Palackého ulice také současně s velkou kumulací aut dochází k obrovskému nahloučení lidí, směrovaných na uzoučký chodník vedoucí do města. Výtce neušel ani nový bezbariérový přechod směrem k nádraží. „Už teď je třeba pro lidi na vozíčku skoro nepřekonatelný. Nějaká ťuknutí aut vezmi čert, nejvíc je třeba se obávat o bezpečnost dětí,“ shodovali se oponenti a doporučovali zatím Jiráskovu ulici nechat jednosměrnou.Návrh neprošel. Výsledek podle Antonína Fíka z odboru rozvoje města zapadá do plánu obousměrného okruhu kolem Rokycan.

Součástí všech studií byly i další úpravy Jiráskovy ulice. Vítězná uvažuje o lemování vozovky oboustrannými parkovacími pruhy. Ten na levé straně bude kvůli chodníku o půl metru širší než dvoumetrový na straně pravé. Parkovacích míst má být 35. Po obou stranách vozovky se počítá i s jednosměrným cyklistickým pásem, metr širokým. Chodníky dosahují minimální šíře 1,75 m, na levé straně to ale budou až metry tři. Stávající zeleň má zůstat, mohly by ji doplnit ještě tři další stromy. Před bankou je navrženo bezbariérové místo pro přecházení a další má vzniknout poblíž pošty tak, aby byla návaznost na pěší trasu do centra města.

„Zadání projektové dokumentace by se, pokud získá jednu z priorit, mělo dostat už do rozpočtu roku 2008,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková. Na otázku deníku po dřívějších doporučeních světelné signalizace třeba u sokolovny konstatovala, že tato varianta řešení ulice o nich neuvažuje.