V první řadě šlo o dva byty, které ve svém fondu město našlo a zavázalo se ministerstvu poskytnout je zatím repatriantům na pět let. „Tím jsme na oplátku získali 450 tisíc, které můžeme vložit do opravy bytového fondu, a 330 tisíc na opravu infrastruktury ve městě,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková a dodala: „Odbor rozvoje města už vytipovává, kde bude prostředky nejúčelnější využít.“

Rokycanští měli potvrzeno, že má přijít rodina tvořená synem a matkou a druhá – matka a dvě starší děti, už vysokoškoláci. Zatím došlo ke komplikaci, protože dva mladí povolení k odjezdu nedostali. Trojlístek přistěhovalců pobyl chvíli ve školicím zařízení ministerstva vnitra a zatím jim vyřídili trvalý pobyt a rodná čísla. První srpnový den dorazili a město pro ně dostane dalších 80 tisíc, za které je povinno poskytovat po šest měsíců jazykový kurz.

„Už jsme se domluvili s učitelkami, které se o ně postarají,“ sdělila Hlávková. Další 72tisícový příspěvek městu je určený na integraci. Rokycany musí zajistit člověka, který s nimi bude vyřizovat všechny potřebné záležitosti po úřadech a institucích. „Pro tento případ jsme se domluvili s diakonií, že nám pomůže,“ sdělila Hlávková.

Protože z Kazachstánu sem přijely rodiny, kterým se žije velice těžko, dostane každá do začátku dvacet tisíc na vybavení domácnosti. Zároveň si z toho ale musí hradit živobytí, nájem, cestovné a podobně.

„Těžko si ten začátek představit. Byty jsou prázdné, oni s ničím nepřijedou… Pár se nás tu domluvilo, že každý jim věnuje nějaké nádobí. Něco jsme pro ně získali z našeho Domu s pečovatelskou službou a také z plzeňské charity. Teď sháníme přikrývky,“ konstatovala místostarostka.