„Kvůli větší naději na úspěch jsme do žádosti zařadili celý komplex školek,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková. U mateřinky v Raisově ulici, Pohádky, je třeba opravit rovnou střechu. Padlo ale rozhodnutí místo nákladné opravy ji raději hned vyměnit za sedlovou. Tím by se do budoucna zároveň vytvořila rezerva pro vznik dalších tříd formou půdní vestavby. „Naštěstí jsme se počátkem měsíce dozvěděli, že statické posouzení vyšlo dobře, a mohli jsme zadat zpracování projektové dokumentace postihující celek. Pokud to s dotačními penězi vyjde dobře, rádi bychom měnili v Pohádce i okna,“ dodala místostarostka.

K mateřince U Saské brány jsme se dozvěděli, že tady byl kvůli výměně oken a nové fasádě trochu problém, protože budova se nachází v památkové zóně. I tohle se ale vyřešilo a v současnosti se už dodělává projekt. Pro MŠ Čechova se počítá s opláštěním, které by oba pavilony i spojku zateplilo. „Když jsme tu dodělali střechy, fasáda se jen natřela,“ vysvětlovala Hlávková k útulností matoucímu vzhledu budov.

Jen příprava funkčních analýz a analýz rizik, studií proveditelnosti a financování tvorby projektů vyjdou Rokycany na 617 tisíc. O ty už fondy požádalo. Na podzim, až budou dokumenty pohromadě, odejde další žádost, tentokrát o dotační peníze na výstavbu. Ta už ale bude o desítkách milionů.