Spolu s ním i dvě další sochy – svatého Floriána a sv. Ludmily, stojící stejně jako sv. Václav na sloupech u vstupu do kostela sv. Josefa. Zatím všechny tři ještě věnčí lešení, ale podle dohody už v druhé polovině října zmizí, restaurování děl skončí.

O rekonstrukci soch, která by měla vyjít na 246 tisíc, požádalo město akademickou sochařku Věru Melicharovou Kartákovou. „Oslovili jsme ji, protože už předloni pro nás restaurovala sochu Piety, loni sv. Jana Nepomuckého a byli jsme spokojeni,“ uvedl starosta Vlastimil Sýkora.

O poničení soch se nepostaral vandal, ale podnebí. K rozboru škod sochařka mimo jiné uvedla: „Kámen je působením povětrnostních podmínek vydrolený, takže ho bude potřeba dodat. Navíc je znečištěný mechem a řasami.“ Ty také povrch stále více narušují.

Kromě doplnění chybějících částí bude proto třeba skulptury ošetřit chemickými nátěry.