Agentura CERMAT, provádějící zjišťování celostátně, jim sdělila, že z 59 978 páťáků, jež se podrobili testům, jen osm dosáhlo stoprocentní úspěšnosti. A Jan Pouska z jejich školy je jedním z nich!

„Máme obrovskou radost, vůbec nás nenapadlo, že by se něco takového mohlo povést. Letos jsme se do zjišťování zapojili poprvé a hned tohle. Moc Honzíkovi blahopřejeme,“ těšila se z úspěchu ředitelka Dana Pavlovská.

Honzík, jinak rakovský občan, byl dosaženým výsledkem mile zaskočen: „ Ani mě nenapadlo, že by se mi to mohlo tak povést. S výjimkou matematické olympiády jsem žádné podobné měření znalostí ještě neabsolvoval,“ přiznal. Nejnáročnějšímu připadala čeština, naproti tomu nejdříve byl hotov s matematikou.

Mimochodem, po prázdninách se jí začne více věnovat v matematické třídě rokycanské ZŠ Čechova. Pokud jde o test ze všeobecných znalostí, přišel mu rovněž poměrně lehký. Možná i proto, že – jak se svěřil: „Hodně brouzdám po internetu a rád si čtu v encyklopediích.“