Akci město zahájilo loni na podzim. Byty vznikaly půdní vestavbou. Dotace od Státního fondu rozvoje bydlení činila 1650 tis. Kč. „Všechny byty jsou velikosti 2 + kuchyňský kout a příslušenství. Ale jsou prostorné, mají rozlohu téměř šedesát metrů čtverečních,“ uvedl starosta Josef Pašek.

Jejich realizací dům získal třetí nadzemní podlaží. Zatím byl objekt dvoupodlažní, v patře už se dva byty nacházely. „V přízemí je obchod potravin a vedle volné prostory. Po jejich rekonstrukci – v současnosti se na ně nedostává peněz – je nabídneme k pronajmutí,“ objasňoval starosta.

Dům získal novou střechu, vnitřní schodiště, fasádu, okna i vrata. Předělával se rovněž průjezd. Jelikož šlo o přes dvě stě let starou stavbu, padlo rozhodnutí zachovat původní členění. „Po odkrytí konstrukce se ale objevily některé nepředpokládané problémy. Jejich vyřešení si vyžádalo vícepráce a oproti rozpočtu, který původně činil pět milionů a dvě stě tisíc, i zdržení,“ uvedl starosta. Cena vyšplhala na 5, 6 milionu.

K celku bude třeba ve finále ještě připočíst dvě stě tisíc, plánovaných na doplnění nového topení pro byty. Pro jejich přidělení už radnice sbírá žádosti. Koncem srpna si je veřejnost může ještě podrobněji prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří a potom už podle Paška bytová komise vybere a návrhy předloží radě.

Tím ale šance získat prostřednictvím města nový byt ještě nekončí. Už letos totiž chtějí Radnice zahájit výstavbu osmnácti dalších bytových jednotek, a to přestavbou objektu staré školy.

Příslib 10 milionů od Státního fondu rozvoje bydlení už získali, nejméně 5 milionů předpokládají, že bude třeba ještě dodat z městského rozpočtu. Územní řízení už je hotové, teď zbývá postarat se o projekt, stavební povolení a absolvovat výběrové řízení na dodavatele stavby. „S tím bylo třeba počkat, až budou upřesněná pravidla k dotaci, která se na portálu objevila právě teď,“ dodal starosta.

„S byty je v souhlase s určením dotace počítáno pro skupinu nízkopříjmového obyvatelstva. Hlavně je chceme využít pro mladé, aby nám neutíkali jinam,“ doplnil k záměru Pašek.