„Připravuje se zadání projektu stavby a v rámci čerpání prostředků z Evropské unie chystáme přesné zadání na výběr projektanta pro územní řízení. Cílem je příští rok získat územní rozhodnutí,“ uvedl krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš. Práce jsou podle něj koordinovány tak, aby po prázdninách mohl být projekt zadaný ke zpracování. Dalším cílem příštího roku je zahájit zpracování projektu pro stavební povolení. „Pokud se ovšem nevyskytnou problémy při výkupu pozemků,“ dodal Jaroš.

Důvodem, proč akce, jejíž předpokládané náklady činí 200 milionů, dostala zelenou od představitelů kraje, je nižší hospodářský růst a vyšší nezaměstnanost, jež vykazuje sever Rokycanska.