Zastupitelstvo tento týden dalo zelenou odstartování záměru a odsouhlasilo, že se tak namísto obálkové metody bude dít formou transparentnější dražby. „Výsledek přitom bude pro město podobný, také se co nejvíce přiblížíme tržní ceně,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Mráz.

K záměru odprodeje bytů jiným osobám než v nich bydlícím nájemníkům vznikla velká diskuse. Zástupci města chtěli vědět, kdo v bytech, které město chce formou druhé etapy prodeje nabídnout, bydlí a jak to bude s jejich právy.

Bývalé místostarostce Vykopalové například leželo na srdci: „To město chce prodat důchodce i s bytem?“ Zastupitelka Lišková zase konstatovala: „Proč nemůžeme mít nájemníka? Veřejnoprávní subjekt, jakým je město, by se měl na problémy obyvatel, hlavně nejslabších, dívat jinak.“

Z bytů nabízených nájemníkům je teď neprodaných, ale obsazených, jedenáct. Tři z nich by se, podle informací správce majetku, ale měly v nejbližší době uvolnit.

Druhá etapa prodeje se netýká neprodaných bytů z majetku města, patřících dnes už družstvům, ale jen bytů, které byly nabízené samostatně a nájemníci je nekoupili. Na získání bytu za výhodnou cenu měli šest měsíců. Teď jim zůstává ještě rok předkupní právo na byt, ale už za tržní cenu.

„Lidé žijící v bytech, které získají nového majitele, nevyhodí nikdo jen tak na ulici. To je ze zákona zajištěno,“ uvedl místostarosta Jaroslav Mráz. „O byt nepřijdou, získají akorát jiného pronajímatele,“ doplnil za právníky města Jiří Spěváček, „a potom bude záležet na vztahu jich dvou, na tom, jaké dá nový ´domácí´ podmínky.“

Další námi dotázaní advokáti se shodli na dodatku: „Pokud bude nájemník řádně platit nájemné a jeho nájemní smlouva zní na dobu neurčitou, nemělo by jeho bydlení nic ohrozit. Každopádně ale bude dobře, aby někdo odborně posoudil platnost nájemní smlouvy.“

Zmíněná už zastupitelka a zároveň právnička Zdeňka Lišková na základě praxe ale dodává: „Nový majitel může z důvodu, že chce bydlet, dát nájemníkovi výpověď a soud rozhodne, že nájemník je povinen byt vyklidit po přidělení náhradního bytu. O ten může podle zákona vlastníkpožádat obec. A bude zase starost. Nebo může majitel dostat nájemníka na lopatky přes nájemné. V případě neplacení nastupuje výpověď bez přivolení soudu,“ objasňovala.