Vzájemných jednání už se sice uskutečnilo několik, ale potíž je v tom, že obě strany mají odlišné představy. Dohoda je, dle Rokycanských, zřejmě ještě daleko. „Pořád jsou to jen přípravná jednání, hledají se možnosti dohody,“ uvedl místostarosta Jaroslav Mráz. „Naposledy jsme se sešli 30. července a zatím na vyjádření VHS k diskutovanému čekáme. Už jsme to i urgovali. Kdy se zase sejdeme, vám tedy teď nepovím,“ dodal

Znalecký posudek ve věci víceprací, braných v úvahu jako bezdůvodné obohacení, je zpracovaný. To, co udělaly VHS oproti projektu navíc, bylo znalcem vyčísleno asi na osm milionů. Podle Rokycan, které zpracování posudku se souhlasem VHS zadávaly, je tím postup pro další jednání vyjasněn. „Je to údaj s úřední platností, zpracovaný na základě požadavků obou stran,“ konstatovall starosta Rokycan Jan Baloun. „Jak se k údajům postaví právníci, je už jiná otázka,“ míní.

Hlavní dohady teď obě strany vedou kolem výše městem stanoveného penále za nedodržení smluvních podmínek, od něhož se bude odvíjet celkové vyrovnání. I když kvůli projektem dopředu nepředpokládanému výskytu některých sítí v kasárnách Rokycany VHS termín předání stavby jednou prodloužily, nebyl dodržen. Další žádost už neschválily. Po skončení prací město jejich zhotoviteli podle znění smlouvy vypočítalo penále z prodlení. Během výstavby došlo k názoru, že zpoždění nezavinily jen nezakreslené sítě, ale své v prostojích sehrál i faktor pracovně–organizačního rázu.

„Penále za zpoždění stavby, účtované městem, se pohybuje někde kolem dvou desítek milionů korun,“ uvedli zatím aspoň přibližně k propočtům první radní i jeho zástupce. Od firmy také město požaduje odstranit hromadu, která v kasárnách zůstala.

Podle názoru VHS je penále špatně vyčísleno, neuznávají jeho výši. Právě na vyjádření proč – či v čem – je to špatně, teď podle informace vedení města Rokycany čekají.

Jindřich Pytelka, jednatel a obchodně technický ředitel VHS Teplice, nám v úterý telefonicky sdělil, že vyjádření už mají připravené a budou ho zasílat starostovi Rokycan. Na přímou otázku, zda se jim dvacetimilionové penále pro VHS zdá vysoké, odpověděl: „Hned jsme ho odmítli. Víc ale zatím nebudu předjímat.“ Vyjadřovat se nechtěl ani k vícepracím, potvrdil jen, že VHS souhlasily, aby město k jejich ocenění vyzvalo soudního znalce.

Soudnímu řešení problému by se ale Rokycany z důvodu finanční i velké časové náročnosti rády vyhnuly. Konečné slovo v otázce řešení bude mít zastupitelstvo.