Po studnách jsou teď důvodem zahlcení úředníků hlavně dotazy k septikům. Tedy skutečnost, že platnost povolení k vypuštění odpadních vod ze septiku a čistíren do vod povrchových nebo podzemních, v případě že nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká k 1. lednu 2008. Podstatné pro současné období je, že žádosti o jejich prodloužení, anebo o vydání nových povolení, je nutné podat do 30. června 2007, respektive do 2. července 2007. Tedy, že lhůta končí!

„Nezanikají ale povolení vydaná právnickým a fyzickým osobám, která nabyla účinnosti po 31. prosinci 2001,“ uvedl Zdeněk Štilip z odboru životního prostředí. „Také na vypouštění odpadních vod ze septiků a z domovních čistíren, které jsou zaústěny do veřejných kanalizací, se tato povinnost nevztahuje,“ přidal informaci, jejíž obsah většinu majitelů rodinných domů zbavuje starostí.

Stejně jako s platností povolení k vypouštění odpadních vod je to i s platností všech povolení k odběru povrchových a podzemních vod pro právnické osoby podnikající.„S datem 30. června počet žadatelů hodně narostl. Nápor je vysoký jak ve dnech úředních, tak i mimo ně,“ řekl nám mluvčí MěÚ Rokycany Jan Engler. „Dle odhadů je denně odbaveno asi 150 osob,“ dodal. Konstatoval, že někteří žadatelé přicházejí připraveni, s veškerými doklady. Hodně se jich ale přichází o nezbytných náležitostech a způsobu, jak jednotlivé formuláře vyplnit, teprve informovat. „To se pak ve značné míře podílí na nárůstu čekací doby v úředních dnech,“ dodal Engler.

„Lidi jsou zbláznění z novin a televizí,“ potvrdil i Karel Zelenka ze stavebního úřadu ve Zbiroze. „Po mnoha letech se snaží dát do pořádku povolení kolem studní pro individuální užívání, která by už dávno měli mít vyřízená. Snažíme se, aby i tohle se rychle dalo do pořádku. Ale opatření, které udělal stát, se týká studní využívaných pro podnikání!“ zdůraznil. Vyřizují také hodně povolení pro čerpání povrchových vod chataři a zahrádkáři na zalévání a podobně. „Denně se tu teď třicítka lidí určitě zastaví,“ informoval Zelenka. Kvůli septikům a čističkám ale musí zájemci do Rokycan. Ministerstvo zemědělství pro snazší orientaci v problematice zřídilo speciální internetovoustránku www.zanikpovo– leni.cz, s diskusním fórem i formuláři žádostí a bezplatnou telefonní linkou 800 101 197.

Co dělat, když – lidově řečeno – termín prošvihnete? „Pokud se opozdilci v dohledné době dostaví na úřad o povolení si zažádat, finančně sankcionováni nebudou,“ zjistil tiskový mluvčí. V každém případě si prý ale raději pospěšte!