Nekonečný proud věcí, poskládaných nejprve pracně do beden, putuje spolu s nábytkem městem už druhý týden. „Objem stěhovaných věcí je obrovský. Už i přepravní služba je z toho vedle,“ konstatovala vedoucí odboru školství MěÚ Rokycany Iva Bradová. „Úplně by stačil přesun do nových prostor, naštěstí už jsou vymalované a uklizené! Teď ale zbývá ještě dovystěhovat celou školu, aby se dala připravit rekonstrukce,“ dodala.

Dozvěděli jsme se také, že metodickými pomůckami, nahromaděnými učiteli, jsou teď zavaleny i jejich byty. „Máme za sebou neskutečné týdny. Lidé mimo školství si asi neumí představit, co takové stěhování obnáší. Ale ukázalo se, že mám dobrý tým učitelů, opravdu dokáže zabrat,“ chválil ředitel školy Josef Baum. Ke včerejšku je podle něj z osmdesáti procent rozvezený nábytek, dnes se bude stěhovat do sokolovny, jejíž dvě klubovny se změní ve třídy pro deváťáky.

Do kabinetu, který získali jak v sokolovně, tak v ulici J. Knihy, kde je skoro celý druhý stupeň, i do toho pro první a druhou třídu v ZŠ Čechova, přesouvají nejnutnější pomůcky pro příští čtvrtrok. Ostatní poputuje do skladu. „Když bude potřeba něco jiného, ředitel vezme auto, učitel seznam a pojedeme tam.Na spoustu věcí se určitě nepřišlo hned, leccos bude třeba během prvních čtrnácti dnů školy ještě dolaďovat,“ mínil Baum a mezitím dirigoval: „Milado, v hudebce ještě potřebuje odmontovat ta speciální tabule a hlavně plátno na dálkové ovládání. Měli jsme tam multimediální učebnu,“ vysvětloval už zase pro nás, „ s tou je zatím konec. Televize, DVD, magneťáky, projektory – všechno se porůznu rozestrká. Každopádně se snažíme, aby děti příliš nepoznaly, že jsou v náhradních prostorách,“ řekl. Učitelé to podle něj budou mít horší. Pro ně provizorium, trvající po dobu rekonstrukce ZŠ, bude na přípravu a čas velice náročné.

Horečný čas příprav včera už naplno zasáhl i novopečeného učitele informatiky Petra Boulu. Čekal ho nelehký úkol dát dohromady počítačovou učebnu. „Prvotní dojem byl trochu děsivý,“ přiznal. „Zkompletovat všechno a pak zasíťovat učebnu, aby odpovídala potřebným kritériím, nebude jednoduché. Ale zvládne se to,“ přiklonil se i on k přesvědvědčení panujícímu mezi pedagogickým sborem od okamžiku šokujícího verdiktu o zavření školy. Zítra se k tématu vrátíme.