„Hlavním cílem je pro nejbližší období co nejdřív otevřít uzavřenou silnici na Týček. Od prvního září už tudy musí jezdit autobusy. Zatím, když ubyli školáci, mohl přepravce řešit situaci menším autobusem, pro nějž nebyla objízdná trasa takovým problémem. Zahájení školy vše mění,“ konstatoval starosta. Podle předpokladu by od 1. září měla být tedy silnice na Týček, opatřená provizorním asfaltem, průjezná minimálně pro autobusy. Přáním města ale je, aby byla zcela zprůjezdněna už o něco dříve. „Až po zimě povrch vozovky pořádně sedne, teprve se položí svrchní koberec,“ konstatoval starosta.

Stavba se už pomalu dostává také do křižovatky za mostem, kde to bude hodně složité. Schází se tu více větví vedení, a přitom práci musí zvládnout za provozu. Příští víkend bude s největší pravděpodobností uzavřena silnice na Třenici.

Práce ztěžuje to, že se často naráží na skálu. V září by už ale stavba kanalizace ze Zámostí měla postoupit na náměstí. Harmonogram se bedlivě sleduje, dvakrát týdně se konají kontrolní dny. Souběžně se dělá na čističce, která má být hotová až v listopadu. Teprve potom se domácnosti, které zvládnou výstavbu domovních přípojek, budou moci připojit. Většina přípojek se ale bude dělat další rok. Město ve své režii nechává vytáhnout odbočky pro připojení.