Tato cesta startovala mezi osmou a půl desátou ranní od firmy Eugen Wexler. Po splnění „rodičovského“ úkolu mohla začít… Vedla jako tradičně přes polesí Kotel až na zámek Kozel a byla opravdu dlouhá a trnitá. Na této trase bylo 32 stanovišť, na kterých jste mohli potkat nejrůznější pohádkové bytosti, jako např. Jeníčka, Mařenku a Fantomase z Arabely, Boba a Bobka, čerty, princezny, krále, indiánku, víly, ježibaby a ježidědky, berušky, Ferdu Mravence, kouzelníky, Popelku a další. Na každém z těchto stanovišť čekal děti nelehký úkol, po jehož splnění obdržely sladkou odměnu. Úkoly děti zvládaly velmi dobře, tak odcházely spokojené. Na jednom stanovišti byl také oheň, nad kterým si účastníci opékali špekáčky či jiné uzeniny.

Když konečně účastníci této trnité cesty dorazili do cíle, obdrželi od organizátora Pavla diplom a účastnický list. Po pátečním lijáku se nad námi počasí také smilovalo a cesta dopadla na jedničku, o čemž svědčí i fakt, že tuto cestu absolvovalo hodně přes dvě stě účastníků. Někteří se ještě zdrželi v Zámecké cukrárně, jiní na houpačkách a potom už cestovali všichni spokojeně domů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům a dárcům, kteří nám s touto velmi náročnou akcí pomáhali, zejména však Divadelnímu spolku J. K. Tyl z Rokycan, kamarádům z občanského sdružení Pionýr Hrádek a paní Lucii Kubíkové za zajištění některých stanovišť. Dobrovolníků a dárců bylo samozřejmě více, ale na jejich vyjmenování by byl tento článek příliš krátký, tak se všem omlouváme. Dále bychom chtěli poděkovat všem dětem, jejich rodičům a ostatním za hojnou účast, protože na spokojených tvářičkách dětí vidíme, že naše práce má nějaký smysl. Zároveň se těšíme a všechny zveme na večerní akci „Cesta bludiček“, která se koná v říjnu. O této akci se včas dozvíte.

Teď už nás čeká jen vyvrcholení celého školního roku, a to jsou tábory. Pro nejmenší děti je to týden na vodě, nejstarší členové oddílu jedou na 16 dní do francouzského Lanesteru a vrcholem je čtrnáctidenní tábor pro členy i nečleny PS v Plasích, který se koná od 4. do 18. srpna.