„Ředitelka chce mezi zařízeními zpřeházet učitelky. Může se stát, že dítě nebude mít ani jednu stávající učitelku…“ zní dohady a plní též facebook. Objevují se i spekulace, že za těchto podmínek nelze vytvořit pro malé svěřence příjemné prostředí. „Všechno se dělá bez vědomí rodičů a s hrozbou učitelkám, že pokud něco řeknou, budou vyhozené,“ slyšeli jsme dále. Rodiče už sepisují i petice.

DOPAD NEBUDE VELKÝ

Tomáš Hůlka, vedoucí odboru školství městského úřadu, nám řekl: „Personální obsazení je plně v kompetenci ředitelky, ale o situaci s ní už jednáme.“ Zmíněnou ředitelku Evu Blechovou jsme proto oslovili. „K uvedeným změnám opravdu dojde,“ potvrdila,“ ale dopad na děti tak velký nebude. Vždy aspoň jednu ze známě dvojice svých učitelek by v září zase ve třídě najít měly.“ Fakt, že stávající učitelky nejsou nadšené tím, že se jim rozpadne tým, ve které byly zvyklé už nějakým způsobem si vyhovět, je záležitost další. „Musíme se prostě vyrovnat s odchodem čtyř lidí (poznámka: důchod či lepší pozice) a příchodem nových.

„Pokud jde o děti, budou se stejně potkávat se změnami celý život. Snažíme se ale, aby jejich dopad na ně teď byl co nejoptimálnější,“ konstatovala ředitelka. Další členka sboru Renata Krejčí informovala, že nelze dát dvě začínající učitelky na třídu. Musí mít podle ministerstva aspoň tříletou praxi. „I když vystudovaly, potřebují k sobě zpočátku někoho zkušeného. Navíc se ještě snažíme, aby ve třídě byla jedna z učitelek specializací hudebnice a druhá tělocvikářka. Změny tak musíme provést v rámci obou školek. Bavíme se o možnostech už dlouho, ale teprve před dvacátým o složení rozhodneme,“ informovala ředitelka.