Od konce války uplynulo 70 let. Pořád jsou ale rodiny, které zmrzačila; někdo v nich chybí.

Mezi protifašistické bojovníky z Rokycanska, kteří byli takzvaným Lidovým soudem v Drážďanech odsouzení k trestu smrti a popravení, patřil i teprv čtyřiadvacetiletý František Racesberger z Rokycan. Svůj mladý život ztratil po udání gestapem placeného konfidenta, a nebyl sám.

„V rodině jsme se rozhodli Františkův osud podrobněji zmapovat. Původně jen pro sebe. Ale protože souvisel s celou skupinu lidí, nakonec jsme materiál vydali v podobě brožury," sdělil synovec Racesbergera František Soukup. Mimochodem, sám přišel na svět předčasně, poté co se jeho zdrcená matka dozvěděla o smrti milovaného bratra.

„V době, kdy začali dospívat naši vnuci a ptát se na osudy strýce Fratiška, jsme si uvědomili, že naše generace je poslední, které jeho jméno něco říká. Proto je naší povinností něco pro jeho památku udělat," uvedl další synovec Jindřich Soukup.

Kolem Racesbergera a jeho přítele Josefa Slabého, se za války semkla skupina mladých odpůrců fašismu. Vytvořili ilegální skupinu napojenou na krajskou skupinu řízenou Karlem Sobotkou. Plánovali sabotáže, sháněli zbraně, rozšiřovali nelegální tiskoviny, sestavovali plány na obsazení důležitých míst… Velkému zatýkání na jaře 43. roku unikli, v lednu 44 ale došlo i na ně. Vzpomínku Zbirožáka Františka Nepeřeného (patřil do skupiny, odsouzený k trestu smrti, ale dostal milost) zachytil další odbojář Antonín Dvořák. Pocházela z plzeňského gestapa. „Otevřeli dveře a gestapáci doslova vynesli Frantu Racesbergera. Z jeho těla prýštila krev, na zádech měl šrámy po bejkovci, roztržené obočí, podlitiny." Františka pak 24. 5. 1944, spolu s dalšími čtyřmi z rokycanské skupiny (Josef Černý, Josef Slabý, Rudolf Drábek a zmíněný Nepeřený) odsoudili k trestu smrti. Ostatní skončili ve vězení a koncentrácích.

V den popravy František napsal: Drazí! Dnešní můj dopis vás zarmoutí, buďte však stateční, jest to mé přání poslední.

Pokračování na str. 2 čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.