Vedoucí školského odboru v Rokycanech nám potvrdil, že v kompetenci ředitele školy (eventuálně přímo pak krajského úřadu) je nařídit komisionální přezkoušení žáka. Stane se tak do 14 dnů či podle dohody se zákonným zástupcem.

„Výjimečně k reklamování známky na vysvědčení dochází. Vím o třech případech. Pak se musí sestavit odborná komise, před níž žák předstoupí. Negativní výsledek ale neovlivní jeho právo konat v srpnu opravnou zkoušku,“ konstatoval zástupce ředitelky Gymnázia Rokycany Pavel Benedikt. „Ve střední odborné škole jsem ještě odvolání proti známce na vysvědčení nezažila. Ovšem proti výsledné známce, když ji učitel oznámí, tedy ještě před vydáním vysvědčení, to ano. Dokonce jim ředitelka vyšla vstříc i přezkoušením,“ konstatovala její zástupkyně Milada Mužíková. „Měli jsme jeden případ odvolání proti známce na vysvědčení. Dnes jsem řešila s jedním otcem trochu jinou záležitost. Chce být v srpnu u opravné zkoušky své dcery. I tomu vyhovíme,“ informovala ředitelka SŠ Jeřabinová Iveta Vostrá.

Na zkušenosti jsme se zeptali také v největší devítiletce Rokycanska, jíž je ZŠ Jižní předměstí. Bohumil Nosek, ředitel tohoto rokycanského komplexu, nám řekl: „Stalo se nám to už a výsledek pro žákyni dopadl dobře. To, co zameškala během půlroku, během krátkého času dokázala dohnat a známka jí byla zlepšená.“

KAROLÍNA JIROVSKÁ z Rokycan si poprvé zakřičela na porodním sále rokycanské nemocnice 8. června brzy ráno, ve 3 hodiny a 45 minut. Manželé Petra a Václav už mají dceru Elenku (2,5 roku). Pohlaví miminka znal dopředu pouze tatínek. Váha 4850 g, 53 cm.
Koukáme na svět (24. června)