V současnosti je totiž nejmodernější škola města – ZŠ v ulici Míru, která byla nákladem desítek milionů opravená a po téměř tříleté rekonstrukci daná do provozu teprve 1. března, poloprázdná. Učí se v ní 212 žáků. Předpokládaný příliv budoucích prváčků se při zápisu nekonal. Rodiče současných žáků i pedagogové jsou ale přesvědčení, že provizoria, jimž se museli podřídit, vykonaly své.

Zaskočení rodiče

„Po téměř třech letech jsme se těšili na nové školní prostředí. Garsonky v Domově mládeže nám je nemohly nahradit,“ podotkla Radka Malá. „Jsme proto nyní rozčarovaní tak rychlou reakcí rady města,“ podotkly Vlasta Hlavsová a Ilona Zemánková.

I názor radních, že škola nedokázala vytvořit přitažlivý program pro děti, rodiče překvapil: „Vybrali jsme si právě ZŠ v ulici Míru pro práci pedagogů s žáky, kvůli tomu, jaké pro ně vytvářejí pracovní klima. Nevím, kolik dětí a rodičů musí být osloveno a musí přijmout program, aby škola byla úspěšná. Hra s čísly je zajímavá a půjde i o ekonomiku. Kde je ale proklamovaná specifičnost vzdělávacích programů a individuální přístup k žákům,“ poukazuje další maminka Alena Bláhová.

Ani jedno vedení zmíněných devítiletek není vidinou slučování nadšené. Potvrdili to Deníku jak Alena Halířová, ředitelka ZŠ TGM, tak Josef Baum z ulice Míru.

Neshody

Začíná to vřít i mezi dětmi: „Ve středu jsem šla pro dceru do školní jídelny a překvapily mě vylepené letáky na budově TGM s nadpisem Berou nám školu. Šokovaly mě vulgárnosti, urážky a zlost v nich obsažená a namířená proti dětem ze ZŠ ulice Míru. Myslím, že to psali žáci, ale…, raději nedopovím,“ konstatovala Malá.

„Jestliže si někdo myslí, že TGM je prestižní škola, pak naše děti tím, že ji nenavštěvují, nejsou méněcenné, hloupé, nejde o smrady a podobně,“ reagovali rozčíleně jejich rodiče. „Kdo nám zaručí, že v nově spojeném celku nebude na naše děti pohlíženo jako na něco horšího? Že nebudou šikanováni? Že jim bude vytvořeno rovnocenné pracovní klima. Máme vážné obavy,“ nechaly se za ostatní slyšet zmiňované maminky.

Rodiče šli ale ještě dále a sepsali petici, kterou jsou rozhodnutí předat vedení města. Zní: „My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice chceme vyjádřit nesouhlas s návrhem na sloučení ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru.“ Za všechny se podepsala Vladimíra Semešová. V pátek odpoledne bylo pod peticí 300 podpisů.

„Není přece možné, aby škola v ulici Míru zůstala poloprázdná. Chtěli jsme, aby po spojení byl v jedné budově nižší stupeň a ve druhé vyšší,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková. Nicméně přiznala, že vlna reakce radní zaskočila. I to, v co vyúsťuje. „Děti si nadávají a obapolně po sobě plivají. To je strašné,“ dodala.

Odpověď na problém budou zastupitelé města spolu s rodiči a pedagogy obou devítiletek hledat 29. března.