Stranou nezůstalo ani osazenstvo rokycanské mateřinky Pohádka. „Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu. Nebo Hojačky, hojačky, zahrajte nám, muzikanti tleskačky či Maso, maso, masopust, než nastane dlouhý půst," znělo během úterního dopoledne rokycanskými ulicemi od školky až na Masarykovo náměstí. Ještě před maškarním vyvrcholením se děti v předchozích dnech pomocí pohádkového příběhu dozvěděly, proč se masopust vůbec slaví, samy si vyrobily „laufrovské“ čepice a masopustní hudební nástroje.

Když bylo vše nachystáno a z dětí i pedagogů se staly maškary, průvod se s pokřikem „Hej, hej, hej, máme masopustní rej“ vydal na cestu. Laufrové se dvěma kobylami měli po cestě několik zastávek, kde zazpívali, zahráli nebo třeba zahopsali. Na závěr s písní „Jémine domine masopust pomine“ pochovali basu a pochutnali si na smažených koblihách. "Slavnost se vydařila, masopustní průvod si všichni užili a možná se tak masopust stane další z tradic, kterou bychom v MŠ Pohádka slavili každým rokem," zdůraznila zástupkyně ředitelky MŠ Bohumila Choulíková.