Zahradní slavnost obnášela pěvecké vystoupení pedagogického sboru RoSa (Rokycanská Saská), zazpívali a zacvičili i ti nejmenší.

Děti si vyzkoušely práci kameníka, kováře i bublináře, zatočily si kolem štěstí, vybraly balónek nebo si nechaly si nakreslit na obličej zvolený námět. V objektu mateřinky lákaly k listování kroniky a fotografie, návštěvníci se seznámili také s vybavením tříd. Atraktivní byly pokusy, o které se postarali studenti gymnázia a SOŠ. A zapomenout nesmíme na dobrovolné hasiče z Holoubkova, kteří se tu pochlubili svým vozovým parkem.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Vedle školky kdysi stávala brána, oddělující město od předměstí. S názvem Saská, neboť jí procházela cesta směrem na sever. Saská brána byla roku 1900 zbořena a místo původních kasáren vyrostla opatrovna. Plány nakreslil stavitel Bohuslav Ryšavý a cena se vyšplhala skoro na třicet tisíc korun v tehdejších relacích. Roku 1929 byla povolena výnosem zemské školní rady změna opatrovny na mateřskou školu. Záznamy uvádějí, že školu navštěvovalo 118 dětí ve dvou odděleních (v současné době je to 107 dětí v pěti třídách). Mateřinka byla roku 1931 přestěhována do Masarykovy obecné školy dívčí a do stávajícího objektu se přesunula Odborná škola pro ženská povolání. Od roku 1936 zde byl ředitelem František Řehoř. Po začátku okupace se zapojil do odboje a vedl odbojovou skupinu Obrany národa. V roce 1940 byl zatčen, uvězněn a po pěti letech vězení zemřel. Instalována tu byla pamětní deska jako vzpomínka na statečného muže.

Po roce 1945 zde sídlila americká armáda, později Vyšší škola sociálně zdravotní, také Okresní politická škola a od listopadu 1955 je zde opět mateřská škola s tím, že roku 1970 bylo přistaveno první poschodí.

Rokycanský slavíček 2024.
Rokycanský slavíček podeváté přinesl i duety tatínků s dcerami

Od roku 2003 je mateřská škola společně s odloučeným pracovištěm Pohádka samostatným právním subjektem. V posledních deseti letech došlo k zateplení budovy, výměně oken, rekonstrukci elektroinstalace, zasíťování mateřské školy. Pořízeny byly moderní digitální technologie. V přízemí mateřské školy proběhla renovace umýváren, byla vybudována šatna a toaleta pro zaměstnance, vznikl také prostor pro malou prádelnu. Ve školní kuchyni byl instalován nerezový výtah na potraviny, byla zařízena kancelář pro hlavní kuchařku. V patře vzniklo pohybové centrum. Na chodbě byly instalovány sportovní, herní i dekorativní prvky. S ohledem na stáří budovy byla nutná sanace sklepa.

V roce 2019 vykoupil zřizovatel (tedy město) od soukromého vlastníka část zahrady, která byla v pronájmu. O rok později vedení Rokycan přidalo i část sousedního pozemku, takže vznikl ideální prostor pro venkovní hry a aktivity. S podporou zaměstnanců školky i rodičů dětí, kteří pomáhají zeleň udržovat.