„Bylo stanoveno tříměsíční období na to, aby dlužník uhradil jistinu dluhu a k tomu 908 Kč poplatek za náklady exekuce. Poté mu bude odpuštěn zbytek dluhu,“ uvádí Kateřina Polcarová z Poradny pro občany v nesnázích v Rokycanech. Dlužníci tedy nebudou muset hradit úroky, pokuty, penále a další příslušenství. Ale pozor, Milostivé léto se netýká všech dluhů – jen pohledávek, u kterých je oprávněným veřejnoprávní subjekt a také instituce s jakýmkoli státním podílem. Jsou to například dluhy vůči obci nebo městské části, zdravotní pojišťovně, nemocnici, dopravním podnikům, ČEZu, České televizi, Českému rozhlasu atd.

Konečná stanice na regionální trati je zajímavou dominantou
Radnické nádraží kvůli výluce osiřelo

Milostivé léto začne 28. 10. a skončí 28. ledna příštího roku. Jak postupovat? Zjistěte si u exekutora výši jistiny a při platbě výslovně uveďte, že chcete využít institutu milostivého léta. Pokud si nejste jisti, jaké dluhy máte, zda se na ně dá uplatnit institut Milostivého léta nebo nevíte, jak postupovat, obraťte se na poradnu se sídlem v ulici Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany. Mobil je 775 720 492, e-mail: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz