Povedlo se, nejméně na tři roky je nebezpečí oklešťování zdravotnického zařízení zažehnané. Jaké cíle si vedení porodnice stanovilo? Čím chce ženy přilákat, aby se vytíženost a obliba pracoviště do budoucna zvýšily? Na to jsme se ptali primáře Jana Vilety. „Chceme se zaměřit na ještě větší osobní přístup ke každé pacientce. Třeba vedení porodu svěřit jen jedné asistence, a ne aby se střídaly. Protože psychické rozpoložení budoucí maminky je velmi důležité, umožníme vedle otců i dalším příbuzným přístup na sál. Ne všem naráz, samozřejmě," uvedl. Vzhledem k už řečenému pokládá za důležité i to, aby se děti neodlučovaly od maminek, ale zůstávaly s nimi na pokoji. „Pokud by se však rodička cítila vyčerpaná, nebo si chtěla odpočinout, nechá si asistentka novorozence v porodním boxu a bude o něj pečovat. „I v tom- hle chceme ženám maximálně vyhovět," sdělil Vileta.