Začíná v 9 hodin a jedná se o malou konferenci i semináře o využití digitálních technologií ve výuce. Akce je určená všem pedagogům na území Rokycanska. Mohou se hlásit ještě dnes na této adrese: www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-7114.

ROKYCANSKO - V některých obcích na území okresu je čtvrteční odpoledne vyhrazené svozu nebezpečného odpadu, zastávky sběrného vozu jsou plánované vesměs v centrech obcí. Pracovníci specializované firmy začínají v Ejpovicích (14.00). Příjezdy do dalších míst jsou plánované takto: Klabava 14.25, Osek 14.55, Vitinka 15.10, Smědčice 15.40, Všenice 16.35, Bezděkov 17.05, Liblín horní 17.40 a Liblín dolní 18.00.

ROKYCANY - V barokním refektáři pražského dominikánského kláštera byly zveřejněné výsledky soutěže Máme vybráno. Týkala se podpory kulturních památek a nechybělo zde naše okresní město. Sbírka spolku Rokycanští patrioti s názvem Restaurování varhan v kostele Panny Marie Sněžné přinesla další dva a půl tisíce korun. V republikovém měřítku to znamenalo dvanácté místo.

Pavel Moulis ze záchranné stanice vyjíždí za zraněnými živočichy denně
Zvířecí nemocnice v Rokycanech přijala letos 400 pacientů, 251 jich vyléčili