Střední škola nad rokycanským nádražím otevírá dveře
V Jeřabince přibývá řemeslníků, vzdělávají se tu učni