Představitelé Rokycan vypsali soutěž na projekt kulturního centra. S využitím pro plesy, koncerty, divadla, vzdělávací pořady, spolkovou činnost a besedy. V konkurenci 14 ateliérů dostala zelenou představa pražské společnosti Rusina Frei. „Právě minulý pátek jsme obdrželi dokončenou studii. Obsahuje konkrétní rozpracování dopravy, architektury, provozu, materiálu či konstrukcí,“ uvádí místostarosta Jan Šašek. Další etapou je příprava dokumentace pro demolici objektů a sloučeného projektu pro umístění stavby a její povolení.

Dodejme, že komplexní přeměna 120 let starého objektu měla původně stát mezi 300 až 400 miliony korun. Jenže při dramatickém zdražování vstupů lze předpokládat výraznou úpravu finální ceny. „Financování pochopitelně řešíme souběžně. Vypravil jsem se s naší dotační odbornicí Gabrielou Šímovou za zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří administrují programy z Národního plánu obnovy. Průběžně se seznamuje s podmínkami, a i když už nyní víme, že skrývají mnohá úskalí, tak nás to od snahy získat maximální finanční podporu rozhodně neodradí,“ dodává Šašek.

Rokycanští mají za sebou i veřejnou prezentaci citlivé záležitosti. Dějištěm byla bývalá restaurace (dnes občas funguje jako kinosál) a jednání si nenechalo ujít padesát patriotů. Za studio dorazili architekti Martin Frei a Gabriela Sládečková, kteří svoji vizi blíže představili. S myšlenkou dát historické budově nový kabát a nahradit přístavbu mnohem kompaktnějším prostorem včetně velkoryse navržené plochy ve formě náměstí.

close Historický objekt v centru města čeká obří rekonstrukce info Zdroj: Deník/Václav Havránek zoom_in Historický objekt v centru města čeká obří rekonstrukce

Zazněly převážně pozitivní reakce z řad posluchačů, kteří dotazy směřovali na konkrétní technická řešení. Zásadní připomínky byly dvě. „Jedna ze strany TJ Sokol, neboť projekt už s malým sálem nepočítá. (projekt s tělocvičnou již bohužel nepočítá. Většinově tak rozhodlo zastupitelstvo,“ upozorňuje místostarosta. Druhým tématem do pranice je zachování stávající zeleně na pozemcích kolem sokolovny, přičemž vzrostlé stromy na místě budoucího parkoviště a podél Jiráskovy ulice budou řešené po inventarizaci dřevin a jejich dendrologickém posouzení.

Připomínky k náčrtu architektonické studie mělo před jeho dokončením a odevzdáním též město. Třeba kvůli sklonu piazzetty, řešení fasád, koordinaci s projektem chystané kompletní rekonstrukce Jiráskovy ulice, atd.