Rekonstrukce komunikací se provádí penetrační tryskovou metodou. „Jedná seo opravy lokálních výtlukůa porušených živičných povrchů na místních a účelových plochách nejen v centru, ale prakticky na území celého města,“ uvedl místostarosta Jan Šašek. Vlastní realizace spočívá ve vyčištění výtluku, zastříkání živičnou směsí a zásypu kamenivem. Po aplikaci zůstávají pár dní na silnici nepříjemné kamínky, které se postupně zajezdí do podkladové vrstvy a vytvoří celistvý povrch. O finální vyčištění se po pár dnech postará zametací vůz.

Pokojná demonstrace pendlerů na čerpací stanici na Folmavě na Domažlicku.
Pendlovat? Bez testu to nejde. Dělají je už v Sušici, v Klatovech a Domažlicích

V rozpočtu města je na akci vyčleněno 400 tisíc korun. Opravy jsou v současné době dokončeny v ulicích Komenského, Míru (včetně parkoviště), Srbově, Sladovnické, na Masarykově náměstí a na Malém náměstí (i s parkovacími místy). Následovat budou ulice Čapkova, Poděbradova, Sokolská, Švermova, Čechova, Vokáčova, Stehlíkova, V Kasárnách, Na Cvičišti atd.