Otevírací doba muzea:
Květen, červen – víkendy a svátky vždy od 9 do 17 hodin. Červenec, srpen - každý den od 9 do 17 hodin. Září - víkendy a svátky vždy od 9 do 17 hodin

Návrat do dob tuhé normalizace, ohraničené léty 1971 až 1989, se přitom odehrával i v rokycanském Muzeu na demarkační linii. Početný štáb úřadoval na jižním okraji města v prosinci 2021. „Filmaři usoudili, že naše exteriéry jsou ideální pro náhražku komplexu ve středočeských Milovicích, kde sovětští vojáci působili přes dvacet let,“ konstatoval zakladatel muzea František Koch.

Na polygonu v Rokycanech se odehrával děj minulého dílu, malby na zdi fiktivních milovických kasáren uvidí zájemci v muzeu před expozicí 321. dělostřeleckého pluku. Scény, při nichž čile fungoval výměnný obchod s televizory, vodkou a jiným tehdy nedostatkovým zbožím, absolvovaly i desítky komparzistů. „Já už mám zkušeností hodně. Oblékal jsem uniformy jako německý, americký či ruský voják. Důvěrně to znám například kolem Žatce a Lenešic,“ přiznal tehdy při čekání na další sekvenci Martin Grabműller z Prahy.

Rokycanské muzeum je pro filmaře vděčným zázemím. Jeho perfektně udržované a provzuschopné stroje byly součástí snímků Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivočelá země, Vyprávěj, Lidice atd.

Zahájení letošní sezony je připravené na sobotu 29. dubna, kdy se brány otevřou pro návštěvníky v devět hodin. „Největší nestátní vojenské muzeum v České republice prošlo během zimní přestávky řadou úprav. Rozšířeno je zázemí o vyhlídkovou terasu a větší jsou i výstavní prostory vnějších expozic,“ pochlubila se aktivistka Radka Vávrová.

V plném proudu jsou nyní přípravy na oslavy osovobození. Konají se po tříleté odmlce v neděli 7. května mezi 12. a 16. hodinou. Program pro malé i velké hosty bude přitažlivý se vstupem zdarma. Přinese překvapení ze vzduchu nebo ukázky muzikálu Dalibora Bárty o životě na demarkační linii – Kozí válka. Orchestr Tremolo nabídne blok písní z pohádek a večerníčků a ti nejmenší se mohou celé odpoledne aktivně zapojovat do různých akcí.

V prvním bloku projdou speciálním výcvikem barikádníků, budou se podílet na stavbě barikády Pražského povstání a jako vycvičená jednotka budou pochodovat v defilé armád a techniky. Za svoji aktivní účast v programu obdrží v závěru dne odměny. Druhá část programu pak bude zahájena pietním aktem a slavnostním koncertem orchestru Tremolo, který se ponese v duchu jazzových a swingových písní. Nebude chybět představení pásové a kolové techniky v terénu, bojová ukázka Demarkační linie – květen 1945, ukázka Policie ČR a seskok parašutistů. Samozřejmostí jsou volné prohlídky všech vnitřních i vnějších expozic muzea.