Expozice s názvem Umění léčit je k vidění do konce září.

S tím, že pátek je od 16 do 22 hodin vyhrazen v ulici J. Knihy nevšednímu doprovodnému programu. Zahrnuje první pomoc, arteterapii, fyzioterapii nebo proměnu kováře v léčitele.

| Video: Youtube

Kromě toho je hlavní budova kostela (za muzeem) dějištěm další přitažlivé výstavy: Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru. Přístupná bude od 7. června do 29. září a přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520, jejichž dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu.

Vysvětluje také, proč se právě dollar stal koncem 18. století hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA a jak tento vývoj, pokračující až do současnosti, souvisel s někdejším nerostným bohatstvím českých zemí. Textová část výstavy je zapůjčena z Východočeského muzea v Pardubicích a je doplněna tematickými mincemi z numismatických sbírek Horákova muzea a Západočeského muzea v Plzni.