Do toho ji i další uvedla zpráva pře- daná Asociací českých a morav- ských nemocnic. Informovala, že rokycanské hrozí záhuba.

„Bojovali jsme za záchranu gynekologicko porodnického oddělení, zpočátku bylo v sázce i dětské. Teď podle obdrženého sdělení jde o všechna! Tedy ze základních ještě chirurgii a internu. Protože se ale mluví o šesti odděleních, pak by to musela být na ně navazující JIP a následná péče," vypálila jedním dechem Perková.

„Stanovisko pojišťoven zatím neznáme, pořád víme pouze to, že čtrnáctého budou s nemocnicemi, včetně nás, jednat v Plzni . Nemohu přece pořád lidem říkat jen, co se někde náhodou dočtu či dopátrám. Pojišťovny v tomto směru nejednají férově. Pojem střednědobá smlouva, který pronikl na veřejnost, si lze vysvětlovat různě. Ještě nikdo s námi její obsah neprodiskutoval," chrlila rozhořčeně ředitelka. „Kro- mě toho chirurgie a interna nebyly nikdy zmiňované v sou- vislosti s omezováním péče. Když jsme sami chtěli zareagovat na neustále skloňovanou restrukturalizaci nabídkou, že by se při nejhorším dvacet akutních lůžek dalo převést na následnou péči, pojišťovny neměly zájem," zdůraznila Perková.

Jiří Fojtík, šéf Zdravotnického holdingu Plzeňského kra- je, včera potvrdil, že boj o Ro-kycany nehodlají vzdát. „Všech- ny nemocnice zřizované krajem, tedy i neohrožené, budou solidární s rokycanskou. Obdržely pokyn, na jehož základě zatím neuzavřou s pojišťovnami žádnou individuální smlouvu," sdělil.

Trochu problémem je fakt, že kvůli vznesenému protestu Václava Prokůpka, lídra Sdru-žení nestraníků, je odložené ustavující zasedání krajského zastupitelstva. Tím pádem není zvolený ani hejtman. Podle Perkové ale krajský úřad i tak přechází na intenzivnější formu boje s pojišťovnami.

Více přímo v Deníku.