Způsobila to provozní havárie na přivaděči z úpravny ve Strašicích, před vodním dílem Bouchalka, čímž došlo k odstavení přívodního řadu.

„Bude realizovaná výměna zkorodovaného potrubí v délce asi sto metrů. Během akce voda poteče suchovodem a při přepojování hlavního řadu přes dostatečné odkalení může dojít k mírnému zakalení vody v Rokycanech. Počítáme, že do pátku 2. června,“ uvedla mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

V úterý v sedm hodin došlo skutečně k odstavení vodovodu a odpoledne k přepojení na suchovod. Výměna potrubí potrvá zhruba čtrnáct dnů a o opětovném přepojení na hlavní řad budou odběratelé v předstihu informováni.