„Jedná se o dvoupodlažní objekt. V každém patře bude umístěna jedna třída včetně veškerého sociálního zázemí. Díky tomu se kapacita předškolního zařízení navýší o 56 míst,“ zdůraznil místostarosta Jan Šašek. Rokycanští tak budou moci uspokojit větší počet rodin, žádajících o umístění svých potomků do mateřinky.

Po dokončení budou učebny vybavené nábytkem a od září sem nastoupí kluci děvčátka. „Věřím, že všechny termíny jsou reálné. V současné době je dokončena hrubá stavba s osazením oken a dveří. Tento týden jsem se při kontrolním dnu přesvědčili, že se pokračuje vnitřními rozvody elektřiny, vody a kanalizace,“ dodal Šašek. Následně budou zahájené práce na vnitřních omítkách a konstrukcích podlah. S ohledem na klimatické podmínky se stavaři pochopitelně nejprve usadili uvnitř objektu.