Po zavedení oboru počítačové systémy, který postupně nahrazuje slaboproudou elektrotechniku (dobíhá ve 4. ročníku), je to nyní management, který se loučí. V prvním ročníku už místo nových žáků zasedli prváci oboru ekonomické lyceum. „Uběhla krátká doba, ještě nelze v praxi porovnávat s managementem. Prváci se teprve rozkoukávají a jsou strašně hodní,“ pochvalovala si zástupkyně ředitelky Milada Mužíková.

„Celorepublikově byly nově ustaveny názvy oborů, některé pod sebe vtáhly tři až čtyři obory jiné. Transformací oborů by management stejně zanikl a museli bychom vytvořit nějaký rámcový projekt,“ vysvětlovala ředitelka sloučeného školského zařízení Drahomíra Rancová. „Proto jsme rovnou zvolili nový – modernější – obor podobného zaměření. Ekonomika a účetnictví zůstaly, ale je tu větší důraz na všeobecné vzdělávání. Tím se absolventům otevírá širší cesta k dalšímu studiu, než byla vysoká škola ekonomická,“ dodala Rancová. Hned první ročník už postupuje podle vlastního školního vzdělávacího programu SOŠ, který učitelé na základě státního rámce vytvořili s přihlédnutím na potřeby zařízení.

Vpodstatě přerod čeká i dva stávající elektrotechnické obory. Počítačové systémy mají následovat už příští rok. Daleko větší důraz bude položen na výpočetní techniku a asi dojde i ke změně názvu. Jedním z adeptů, nejbližších zaměřením, jsou podle nového celorepublikového ustanovení oborů informační technologie. Z automatizační techniky by nejspíš zase mohla být elektrotechnika. „V rámci volitelných předmětů lze pak studovat to, co je v okrese třeba. Škola se tím vlastně může i nějak profilovat, což se mi docela líbí,“ hodnotila ředitelka.

Třebaže SOŠ se rozloučila s minulými čtvrtými ročníky hned v červnu, někteří z nich mají s vyučujícími schůzku ještě dnes. Jedenáctého je totiž na pořadu náhradní termín maturitní zkoušky. Tři studenti předstoupí před komisi poprvé, v červnu neměli uzavřené známky, osm si jich zopakuje jeden předmět, nejvíce z nich český jazyk.