Podle příspěvkové organizace ministerstva školství Cermat se na vybrané školy dostalo zhruba 90 procent žáků. Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany hlásí téměř plno. Střední škola Rokycany, Jeřabinová zcela naplnila dva obory a v ostatních ještě zbývají volná místa.

Na Gymnázium a Střední odbornou školu Rokycany letos podalo přihlášky 370 uchazečů, míst bylo zhruba 150. Zájemci se mohli hlásit na čtyřleté a osmileté gymnázium, gymnaziální IB DP studium ve švýcarském konceptu, na Ekonomické lyceum a obor Informační technologie. V prvním kole škola naplnila kapacitu většiny tříd. Poslední volná místa zbývají jen na Ekonomickém lyceu. „Už jsme vypsali druhé kolo, v tomto oboru zbývá obsadit zhruba pět míst,“ sděluje ředitel školy Pavel Vlach.

ZŠ Stupno.
Tady je TOP 5 ZŠ Rokycanska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Uchazeči o studium mohli letos poprvé využít systém volby tří preferovaných škol. Pro většinu žáků bylo gymnázium jasná volba a uvedli je v přihlášce na prvním místě. „Vždy záleží na jednotlivých oborech, například na oboru Informační technologie jsme byli často druhou nebo třetí volbou,“ dodává Pavel Vlach.

O přijetí mohla rozhodnout také kritéria nastavená jednotlivými školami. „Samozřejmě jsme stanovili naše specifická kritéria, tím se lišíme od většiny středních škol. Po všech žácích, kteří k nám přicházejí, požadujeme portfolio. Chceme vědět, jak pracují na svém seberozvoji. Nezajímají nás jen výsledky v soutěžích, což je typický požadavek na většině středních škol, ale nás zajímá, zda se žák zabývá dobrovolnickou aktivitou, jestli je umělecky nadaný, jeho sportovní aktivity, zda dochází do nějakých kroužků a podobně. Za to mohli uchazeči dostat v hodnocení až šest bodů,“ připomíná ředitel gymnázia.

Deváťáci ze ZŠ Stupno.
Víme, proč se u přijímaček z češtiny dlouhodobě prosazují školáci ze Stupna

Na Střední školu Rokycany, Jeřabinová se letos hlásilo 630 žáků. „Přijali jsme jich v prvním kole 215. Plně obsazené jsou dva obory. Jednak je to Mechanik opravář motorových vozidel s kapacitou 45 míst, přihlášek jsme měli 102 a dále Opravář zemědělských strojů. Do ostatních oborů budeme přijímat uchazeče ve druhém kole. Přihlášky lze podat do 24. května,“ říká zástupkyně ředitelky Eva Koutská s tím, že u maturitních oborů si uchazeči volili školu většinou na druhém nebo třetím místě. Naopak jako první v pořadí ji uváděli zájemci o nástavbové studium.

Kritéria pro přijetí uchazečů jsou na takzvané „Jeřabince“ obdobná jako na většině škol: „Zohledňovali jsme vysvědčení z 8. a 9. třídy. U tříletých oborů jsme dávali body i za to, z jakého ročníku uchazeč vychází, protože se k nám hlásí nejen žáci z devátých ale i ze sedmých a osmých tříd,“ dodává Eva Koutská. O studium mají zájem uchazeči nejen z Rokycanska, ale i z Plzeňska, Hořovicka a Berounska.

Žáci letos poprvé podávali přihlášky prostřednictvím nového elektronického systému. „Jednoznačně je to cesta správným směrem. Administrace byla složitější, protože systém byl nedokončený a stále se na něm pracuje. My jsme si to navíc zkomplikovali tím, že jsme nedělali jen jednotné přijímací zkoušky, ale administrovali jsme i ta portfolia, proto to bylo náročnější. Ale co je důležité, my už teď víme, kolik máme žáků v jednotlivých oborech a odpadá martyrium se zápisovými lístky a podobně,“ hodnotí systém DIPSy ředitel gymnázia Pavel Vlach. Podle Evy Koutské byla největším problémem administrativa: „Administrativní proces byl velmi náročný. My jsme se ocitli v situaci, kdy mnoho rodičů podávalo papírové přihlášky a ty musela škola zadávat do systému sama. Komplikovaná byla i práce s navazujícími systémy.“