Dotaci získal například klub Korálky pomáhající rodinám zdravotně postižených dětí. Dále odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, po republice proslulý spolek Onko klub, nedávno založená Městská rada seniorů, Svaz tělesně postižených a další spolky.

Připomínáme, že rokycanská nemocnice získala půlmilionovou dotaci na nákup transportního ventilátoru pro anesteziologicko – resuscitační oddělení. „Ventilátor bude sloužit pro přesun pacientů napojených na umělou plicní ventilaci uvnitř nemocnice. Jedná se hlavně o jejich transport mezi jednotkou intenzivní péče a operačním sálem,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Maixnerová.

Léčebna Janov, která požádala o dotaci na infuzní pumpy, obdržela sto tisíc korun na pořízení čtyř přístrojů. Díky pumpám bude možné pacientům přesně dávkovat léky a infuze. Zlepší se péče o nemocné a také ulehčí práce personálu.

Při minulém jednání zastupitelé poskytli injekci 500 tisíc Kč na kulturní akce.