„Většina dětí se zkusí nejprve přihlásit na střední školu. Ty, aby naplnily kapacitu, snižují své požadavky. K nám se pak přijdou vyučit ti, které nikam nepřijali, tedy ti nejslabší,“ uvedla Růžková. S žákem, který by měl o vybraný obor evidentní zájem, se setkává velice zřídka.

V některých případech školáci tříleté či dvouleté obory v učilišti ani nedokončí. „Jsou to děti vesměs ze sociálně slabších rodin. Stačí jim jen několik měsíců a jdou se zaevidovat na úřad práce,“ popsala Růžková. „Mnohdy se vůbec netají tím, že nastoupily do učení jen kvůli získání nároku na sociální dávky,“ dodala zástupkyně.

Podle Růžkové má na stále klesajícím zájmu podíl také ekonomická stránka. „Dražší je dojíždění, strava i ubytování. Žáci navíc potřebují nákladnější učební pomůcky. Ne každá rodina si to může dovolit. Některé to ale ani třeba platit nechtějí,“ řekla zástupkyně.

Ve Středním odborném učilišti v Jeřabinové ulici registrují 680 studentů a učňů. „Na začátku školního roku jich bylo hodně přes sedm set, ale museli jsme se s řadou absentérů rozloučit. Důraz totiž klademe na docházku,“ uvedl ředitel Václav Vild. Od začátku září počítá s tím, že zmíněná čísla se příliš nezmění. „Z učebních oborů s maturitou je populární mechanik – seřizovač. Firmy si naše chlapce hýčkají. Poskytují jim stipendia a drží jim už dnes místa,“ dodal šéf SOU.

Pokud jde o předměty, zakončené výučním listem, je zájem o prodavače, číšníky–servírky i o automechaniky nebo obráběče kovů. Upraven však bude počet tříd s nástavbou.

Gabriela Karníková, Václav Havránek