Soutěže My už třídit umíme se zúčastnilo 493 měst a obcí. Krásné čtvrté místo připadlo nejmenší obci Rokycanska Čilé, osmé Ostrovci Lhotce a jako čtrnácté se mezi 15. oceněnými umístily Sebečice.

Cílem akce bylo v souvislosti s ochranou životního pro- středí více zapojit samosprávy do aktivit odpadového hospodářství. V případě třídění se jednalo především o sklo, papír, plasty a nápojové kartony.

Čtyřicet kilo

„Průměrné množství vy-tříděných odpadů na obyvatele kraje činí asi čtyřiceti kilogramů za rok, což je nad republikovým průměrem. Na každého tak připadá 10,1 kilogramu plastů, 11,1 kg směsného skla a 18,1 kg papíru," informoval při vyhodnocování Václav Štekl, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Plzeňského kraje. Bilancování se odehrálo při zářijovém sněmu Sdružení měst a obcí PK.

„Kromě odevzdaného množ- ství tříděného odpadu byla měřítkem také hustota sběrné sítě, efektivita jejího využití a a počet tříděných komodit," doplnil za EKO-KOM regionál-ní manažer Václav Maršík.

Ostrovec Lhotka chce postoupit

V Ostrovci-Lhotce, kde žije 110 lidí, mají tři stání se speciálními zvony na třídění odpadu. Jedno místo je ve Lhotce, další v Ostrovci. Třetí v údolí - je určené hlavně obyvatelům chat z okolí. „Kromě popelnic nacházejících se u každého domu máme také dva velké kontejnery pro chataře. V Ostrovci a údolí u Lhotky," uvedl starosta Václav Vozák. „Kvůli třídění jsme dělali anketu mezi lidmi, a problematice se věnujeme i na veřejných zasedáních a při vysílání obecního rozhlasu. Separování se lépe daří i díky tomu, že nám úřad práce vyšel vstříc se zaměstnáním tří lidí, kteří mimo jiné dohlížejí na třídění odpadu. Protože i z netříděného odstraní leccos, co tam nepatří, všichni si na systém více zvykají," sdělil k nastolenému receptu starosta.

Tím se ale podle něj nespokojí. „Potřebujeme ještě více zpracovat chataře. Do konce roku a na jaře znova máme v plánu uspořádat v obci další veřejné zasedání. Směrovat je hodláme na víkend, kdy tu bývají, a problematikou třídění se tam zabývat. Určitě chceme po žebříčku úspěšnosti postoupit," zdůraznil Vozák.