Hlavní finanční tíhu ponesou Strašice, ale vypomůže též Hrádek s Dobřívem. Rokycany se v záležitosti tentokrát finančně neangažují. Jejich první radní Jan Baloun k tomu řekl: „Za město jsme už tři stanice koupili, dvě máme tady a jedna je u Strašic.“ Uznává ale, že v rámci sledování celého toku Klabavy, kde hrají roli zejména Padrťský a Třítrubecký potok, nové opatření sehraje pozitivní roli.

„V rámci protipovodňové prevence jsme se rozhodli obstarat dvě další limnigrafické stanice, automaticky měřící průtok a úroveň hladiny vod. Přibude i srážkoměr,“ informoval strašický starosta Jiří Hahner. S umístěním obojího zařízení se počítá ve srážkovém území Brd. Stanice, která už funguje poblíž Strašic, se totiž podle dřívějších zkušeností místních jako prevence osvědčila pro Hrádek a Rokycany, obci ale nepostačuje.

„Jednu limnigrafickou stanici instalujeme pod Padrť– skými rybníky, druhou na Třítrubeckém potoce, poblíž zámečku. Srážkoměr umístíme na vrchu Praha, nedaleko meteorologického radaru. Chceme, aby údaje z nich se přenášely elektronickou cestou a byly sledovatelné na internetu,“ dodal Hahner.

Povodí Vltavy už podle něj připravuje jednoduchý projekt a postará se také o provoz a údržbu zařízení. „Dá se říci, že na základě nějaké servisní smlouvy se Strašicemi se do toho pustíme,“ potvrdil zástupce instituce Petr Vicenda. „Ujmu se také koordinace, aby po technické stránce bylo vše dobře udělané,“ souhlasil.

Nejdříve je ovšem třeba zajistit smluvní ujednání s Krajskou vojenskou ubytovací správou Plzeň. Hlavně půjde o zaknihování záležitosti, coby věcného břemena, ve vztahu k vojenskému újezdu. V tom už Strašičtí podnikají kroky. Navíc ze svého rozpočtu na financování zařízení vyčlenili zhruba 250 tisíc. Hrádečtí zastupitelé na totéž minulý týden schválili příspěvek ve výši 20 tisíc. „Vylepšení sledovacího zařízení se určitě vyplatí,“ míní hlavní představitel města Jaroslav Perlík. „Nás už povodně potrápily dost a hodně jsme vydali i na prevenci,“ dodal.

Dobřívští zastupitelé budou o příspěvku ve stejné výši diskutovat ve středu. „Traduje se, že nás vytápí Padrťský potok a rybníky. Jenže v jejich blízkosti jsou rozsáhlá rašeliniště a pojmou obrovské množství vody. Podle mých pozorování je na vině hlavně Třítrubecký potok se strmým spádem. Vodu nepojme a nezadrží ji ani jeho okolí. Roli sehrává i voda proudící z luk či polí a harvestorová těžba v lesích, narušující těžce terén,“ vysvětloval starosta Dobříva Milan Kozlík.

„Na povodeň má vliv řada aspektů,“ souhlasí i Marie Damerová. Patřík těm, jejichž majetek velká voda těžce postihla. „Sice jsem udělala dost opatření, abych eliminovala další možné škody, ale každá informace v případě povodně je cenná a může uchránit veliké hodnoty,“ říká.