Nejlepší stavební díla uplynulého roku se budou letos opět oceňovat v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023. Přihlásilo se do ní celkem 34 stavebních děl. Nejpočetněji jsou zastoupeny rekonstrukce, kterých je devět. V ostatních soutěžních kategoriích, jimiž jsou novostavby, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové stavby a veřejná prostranství, je přihlášeno po čtyřech až šesti stavbách. Do soutěže se mohla zapojit stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v kalendářním roce 2023.

„Po vyhlášení nominací budou stavby zveřejněny na online mapě Stavby roku Plzeňského kraje, aby se za nimi mohli vydat všichni výletníci,“ uvedl Miloslav Michalec, předseda odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Na www.mapastavbyrokupk.cz lze už teď najít nominované stavby z předchozích ročníků a podle GPS souřadnic za nimi cestovat.

Soutěžní stavby hodnotí šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Všechny přihlášené stavby jsou k vidění na oficiálních webových stránkách soutěže Stavba roku Plzeňského kraje (www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/prihlasene-stavby/).

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 porota oznámí 20. června 2024. Současně bude na www.mapastavbyroku.cz spuštěno internetové hlasování, které rozhodne o tom, jaká ze staveb získá Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 12. září.


Nahrává se anketa ...

V loňském 20. ročníku o titul Stavba roku Plzeňského kraje soutěžilo 40 staveb. Z nich tři titul získaly – novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj.
Spoluvyhlašovateli jsou statutární město Plzeň, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.