Speciálním doplňkem je právě zmíněná ozdoba připnutá trvale nad kotníkem. Slouží k monitorování pohybu svých nositelů. Mimo soudem vyhrazený „svobodný" čas se musí zdržovat pouze 
v bytě. Původně v něm měl odsouzený setrvat od 20. večerní do pěti hodin ráno a přes celé víkendy. Výjimkou byla třeba účast na nedělní bohoslužbě či plnění pracovních povinností. Nově už soud při stanovení nuceného setrvání doma může přihlédnout k různým podmínkám.

Ověřování vhodnosti zmiňovaného alternativního tres- tu je zatím v pilotní fázi, na Rokycansku se bude náramek testovat do konce listopadu. Zatím se tato zařízení v rámci republiky kolují.

„Uložení domácího vězení je pro soudní praxi určitě zajímavou možností. Ovšem v pří- padech, kde se dá očekávat plnění výchovné role. Ne u opakované trestné činnosti, tedy delikventů," míní předseda O-resního soudu Rokycany Radovan Hronek. Elektronický mo- nitoring odsouzených by se dal využít i v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to coby doplňující opatření. Novelu trestního zákona už dostal k projednání Parlament.

„Odsouzení lidé by tak mo- hli být na svobodě a trávit pracovní dobu v zaměstnání, čímž by společnosti byli prospěšní. (poz.: Podle údajů probační a mediační služby jeden den ve vězení stojí 1000 Kč). Ve zbylém čase by potrestané omezoval právě náramek," míní soudce. Jeho kolegyně Martina Šimánková dodala: „Zatím probíhá zkušební ´náramkování´. Ke konci roku je plánované vyhodnocování, potom se uvidí, v jaké míře se trest bude moci aplikovat." Předpokládá též, že svou roli sehra-je i cena monitorovacích zařízení. 

Více přímo v Deníku.