V současné době má Klub Akcent několik svých uživatelů, kteří pochází z Ukrajiny, a aktivně jim pomáhá různými způsoby. Jedním z hlavních způsobů podpory je situační doučování školního učiva, které se ukázalo jako velmi časté a potřebné.

Dále jsou pro děti organizovány tematické preventivní programy, kde se mohou dozvědět a přiučit něco nového. Tyto programy jsou zaměřeny například na zdravý životní styl, prevenci rizikového chování a další důležitá témata. Další formou podpory jsou edukační a jiné hry, které rozvíjejí jejich integrační a komunikační schopnosti. Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby zapojovaly děti do skupinových aktivit, kterých se účastní nejen uživatelé z Ukrajiny, ale i čeští uživatelé. Tímto způsobem dochází k přirozené integraci a budování mezikulturního porozumění.

Pracovnice Klubu Akcent zároveň aktivně navštěvovaly terén a monitorovaly místní ubytovny. V loňském roce se děti z Ukrajiny také účastnily výjezdů, kde získávaly a posilovaly kompetence z různých oblastí. Tyto výjezdy byly zaměřeny na aktivní a smysluplné trávení volného času, zdravý životní styl a důležitost pohybu pro naše zdraví. Dále se děti učily dochvilnosti, týmové spolupráci, samostatnosti a zodpovědnosti. Výjezdy rovněž podporovaly rozvoj kreativního myšlení, řešení problémů a schopnosti adaptace na nové situace. „Podobné akce nás čekají i v letošním roce a pevně věříme, že bude hojná účast stejně jako v loňském roce,“ uvedla za Klub Akcent Veronika Cardová.

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků a Posílení soběstačnosti ukrajinských uprchlíků v ČR s podporou Diakonie Katastrophenhilfe, Berlín.

Klub Akcent je pro děti a mladé lidi otevřen o letních prázdninách od pondělí do čtvrtka v čase 12:30 – 17 hodin na adrese Jiráskova 481 v Rokycanech (vchod z druhé strany od vlakového nádraží). Více informací o aktivitách Klubu je možné najít na facebookových stránkách Klub Akcent pro děti a mládež, instagramu klub_akcent, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo u koordinátorky zařízení Bc. Veroniky Cardové na tel. čísle +420 739 244 869, e-mailu: klub.akcent@diakoniezapad.cz.

Klub Akcent pro děti a mládež v Rokycanech je nízkoprahové zařízení zřizované Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy (Diakonie Západ). Cílem této nízkoprahové sociální služby je předcházet rizikovému chování souvisejícím se způsobem života dětí a mladistvých, případně toto rizikové chování ovlivňovat a minimalizovat. Klub Fontána dále vytváří bezpečný a dostupný prostor pro ovlivňování nepříznivých sociálních situací klientů. Pracovníci Klubu Akcent pomáhají dětem a mladým lidem s řešením jejich nepříznivých sociálních situací a zvyšují tak jejich šance uspět v dalším životě.