Kromě toho je zredukovaný jízdní řád městského autobusu v Rokycanech. Rovněž zde došlo k razantnímu úbytku cestujících. Snahou je zachovat ranní a odpolední spoje zajišťující přepravu osob do a ze zaměstnání.

Také dopolední spoje, které využívají převážně senioři, mají zůstat. O víkendu bude ale městská doprava přerušena.