Je personální obsazení vašeho soudu dostatečné? Kolik zde působí soudců a vyšších soudních úředníků a kolik máte asistentů?
Personální situace u soudu je od 1. února stabilizovaná. Byla totiž jmenovaná šestá soudkyně, a tím je personální obsazení soudci v podstatě stoprocentní. Naopak tomu neodpovídá administrativa soudu, těchto pracovníků se nám nedostává. Všechno naráží na finance. U soudu v současnosti působí jedna asistentka. Dále máme ještě jednoho soudního čekatele, ale jako zaměstnance krajského soudu. To je pro nás pouze personální rezerva.

Dále jsou tu ještě tři vyšší soudní úředníci: Dvě dámy na civilním úseku a jedna, která je zařazená na trestním úseku. Máme tedy čtyři odborné zaměstnance, čekatele počítat nemohu. Pro to, abychom mohli vytvořit minitýmy, jak se o nich hovoří, nám zaměstnanci chybějí.

Pokud vím, podle standardů by měl na jednoho soudce připadat jeden vyšší soudní úředník a jeden asistent. Měli byste mít tedy dvanáct lidí na současný počet soudců.
To ale není podložené financemi. Mzdové prostředky máme na jednoho asistenta a na tři vyšší soudní úředníky. K ideálnímu stavu na jednoho soudce jeden asistent a jeden vyšší soudní úředník bychom jednou rádi dospěli. K tomu ještě tzv. rejstříkovou vedoucí, která by tyto minitýmy završovala.

Neprodlužuje nedostatek administrativních pracovníků délků sporů před vaším soudem?
Snažíme se, aby délka sporů byla co nejkratší. Už teď ale máme administrativní aparát na úkor dělnických profesí, které jsme museli zredukovat. Bohužel na úkor obsluhy musíme podpořit administrativu, aby měl šesti soudcům kdo psát a předkládat věci.

Můžete říci, jak dlouho takový spor v Rokycanech trvá?
Za únor 2008 jsme se dostali na nejnižší čísla v historii soudu, jelikož zbývá neskončených 53 trestních věcí. Když se podívám do minulosti, tak v listopadu 2003 bylo těchto věcí 120, v lednu 2006 102. Dostali jsme se tedy pod polovinu. To se projeví i na délce řízení. Okamžitě je nařizováno hlavní líčení nebo je věc skončena trestním příkazem. Každý měsíc také sleduji deset nejstarších věcí v každém trestním senátu. Jsou to věci, kde bylo například trestní stíhání postoupeno do ciziny. Ve věcech trestních, civilních i opatrovnických jsme pod průměrnou úrovní krajského soudu. V současnosti tu není věc, která by u nás ležela. Ani, pokud si v poslední době stěžovali občané, jsem jejich stížnosti neshledal jako důvodné.

Pomohla vám obměna počítačového systému tak, aby spisy mohly putovat na soudu v elektronické podobě?
Ten systém se zaváděl v roce 2005 nebo 2004. Elektronizace justice není ještě úplně dokončená a má stále svá úskalí. V této fázi je spis ještě vedený v listinné podobě a výstupy z těchto listin jsou v elektronické podobě. Když si u sebe otevřu systém, jsem schopen dohledat, kde se spis nachází a v jaké fázi je. Tuto možnost budou mít myslím od prvního dubna i občané. Budou se moci podívat, jak to s jejich věcí vypadá. Nemáme ale počítače, do kterých by mohla veřejnost nahlížet. Celá reforma justice potřebuje zakotvit v zákonech. Důležité je zabezpečení pro případ, že by spadla celá počítačová síť, ale na to nemáme síly. Na to bychom potřebovali dalšího zaměstnance. Listinné spisy stále představují jistotu. Nevím též, jak by účastníci předkládali v elektronické podobě třeba nájemní smlouvu.

Při současném počtu lidí těžko převedete všechny věci do elektronické podoby.
Nepůjde o převádění starých věcí do elektronické podoby. Půjde spíše o věci nové. Soud je tak také bude tvořit a rozesílat. V současnosti ale chodí většina návrhů poštou. Soud už má ale všechny úkony, které dělá, v elektronické podobě. Včetně konečného rozhodnutí. Zda je elektronizace úplný přínos, to je otázka. Stačí, když vypadne na půl hodiny elektřina. Pak je problém cokoliv dělat. Elektronický spis je dobrá věc, druhá věc je takové zabezpečení, aby do něj nikdo nemohl vstoupit a nemohl se spisem manipulovat. Elektronické zabezpečení bude muset být na velmi vysoké úrovni. V momentě, kdy je třeba otevřít více protokolů z jednání, může též nastat problém při psaní rozsudku.

Neuvažovali jste o potřebě záložního zdroje elektřiny?
To je zase otázka peněz. Přestože máme právní subjektivitu, na toto finanční prostředky nemáme. Předpokládám, že, až dospěje elektronizace justice do finální podoby, ministerstvo bude počítat i s touto variantou. Ale spotřeba všech počítačů v provozu je velká.

Zmínil jste se o trestních žalobách. Kolik je nevyřízených ostatních?
V současnosti je nevyřízených 236 civilních žalob. Dříve jich bývalo ke třem stům. Nejvíce žalob se týká nedoplatků – většinou za elektřinu, plyn a zákonné i smluvní pojištění a spory dopravních podniků s černými pasažéry. V civilních převládají tedy majetkové spory.

V případě vymáhání nevysokých částek musí takové spory soud hodně zatěžovat. Je to tak?
To je pravda. Často nelze vydaný platební rozkaz dlužníkovi doručit. Pak se musí zrušit a nařídit jednání. Když se žalovaného nepodaří sehnat, tak se mu ustanovuje opatrovník. To vše řízení prodlužuje a prodražuje. Častá jsou také rozvodová řízení. Ke 236 civilních nevyřízených věcí máme ještě 61 věcí opatrovnických. To jsou věci podle zákona o rodině – v péči o nezletilé děti. Časté jsou také návrhy na zvýšení výživného a na úpravy styku.

Nebylo by lepší řešit případy vymáhání dluhů nějakým jiným způsobem?
Určitě. Pomohla by nám mediace v netrestních věcech. Mediátoři by tak tyto bagatelní věci odklonili od soudu. Hledali by smírné řešení mezi žalobcem a žalovaným a věc by vyřešili úplně mimo soud. Nás to skutečně zatěžuje. Často jde o spory do dvou tisíc korun, kde ani není přípustné odvolání. Rozhodnutí v první instanci má tedy konečnou platnost. Těchto sporů je velká řada.